Brænder Jeres Medarbejdere Igennem?

Et kursus for medarbejdere, der holder oplæg samt underviser kunder og kolleger. Brænder Jeres Medarbejdere Igennem handler om fremragende formidling og effektiv fremtoning.

Det gode oplæg, den gode præsentation og den gode undervisning står og falder med 1) Faglig, relevant substans, og 2) Formidling og fremtoning.

Specialisterne i jeres virksomhed er naturligvis garanter for substansen, men mange oplæg og undervisningsforløb kommer aldrig helt i mål, fordi det for mange medarbejdere skorter på erfaring med formidling og fremtoning.

ALLE KAN LÆRE DET!
Den gode nyhed er, at alle kan lære det. Brænder Jeres Medarbejdere Igennem er et teoretisk og i høj grad praktisk kursus, hvor deltagerne lærer at:

  • Forstå målgruppen og ramme dens niveau og behov præcist.
  • Tage styringen og skabe et dynamisk læringsforum.
  • Strukturere oplæg eller undervisning, så alle deltagere rammes og bliver klogere.
  • Få deltagerne til at lagre oplæggets substans i langtidshukommelsen.

WORKSHOP ELLER KURSUSFORLØB
Brænder Jeres Medarbejdere Igennem kan gennemføres i workshopformat over 3-8 timer eller som et modulopbygget kursusforløb. Hvad der er bedst, afhænger af jeres behov.

DERFOR ER DET RELEVANT!
De fleste virksomheder i Danmark lever af viden og leverer produkter og ydelser, der på den ene eller anden måde tager afsæt i medarbejdere, som har en specialiseret viden. Dermed er det i de fleste virksomheder forretningskritisk, at medarbejderne er i stand til at formidle deres specialistviden. For hvis medarbejderne ikke formår at brænde igennem, er der risiko for at produktet eller ydelsen heller ikke gør det tilstrækkeligt.

Det handler altså om at identificere og forløse potentiale - til gavn for medarbejderne og for virksomheden.

Brænder Jeres Medarbejdere Igennem henvender sig til alle typer af medarbejdere. Kurset er ikke kun for dem, der i forvejen kan lide at træde op; medarbejdere, som normalt holder sig i baggrunden vil under trygge men også udfordrende rammer lære at blive fremragende formidlere.

"Brænder jeres medarbejdere godt igennem er et fremragende koncept, som vi har anvendt på vores specialister i afdelingen, der er en blanding af erfarne og uerfarne undervisere og trænere. På imponerende kort tid er de blevet langt bedre formidlere. Vi er meget glade for vores samarbejde med Casper, hvor han motiverer og uddanner vores medarbejdere - det har givet os et stort positivt løft og skabt mange nye erkendelser".
Karin Weiser, Regulatory Academy NovoNordisk