Sæt strøm til Din Læring

Undervisning og læring med strøm på - hvorfor, hvornår og hvordan? Om at anvende teknologi i sin undervisning.

Tablets, interaktive tavler og digitale ressourcer er det nye sort i stort set alle organisationer, der har med læring og uddannelse at gøre. Der bliver investeret massivt i teknisk isenkram, og omverdenen stiller omfattende forventninger om inddragelse af teknologi på alle niveauer af uddannelsessystemet - og generelt i organisationer, der i en eller anden udstrækning har med uddannelse af medarbejdere eller eksterne interessenter at gøre.

HVORFOR OG HVORNÅR?
Men hvorfor? Og er det reelt meningsfuldt at operere med teknologi som et ufravigeligt vilkår, når vi har med læreprocesser at gøre? Og i så fald hvornår?

HVAD FÅR DU UD AF DET?
I dette forløb får du læringsteoretiske begrundelser for, hvorfor og hvornår teknologien kan gøre den optimerende og meningsfulde forskel for indfrielsen af givne læringsmål. Du får desuden perspektiver på teknologiens begrænsninger. Med forankring i didaktiske vinkler på systemteori og et konstruktivistisk videnskabssyn, leverer Rongsteds kvalificerede undervisere inspirerende bud på teknologiens potentialer og begrænsninger, når det kommer til sammensætningen og gennemførelsen af undervisnings- og læringsforløb. Ydermere lægges der op til drøftelser af uddannelse, kompetencer og dannelse i en digitaliseret hverdag; kan man tale om digital dannelse, eller er der snarere tale om uddannelse med sigte mod forandrede dannelsesidealer, når det omgivende samfund i stigende grad digitaliseres?

TILPASSES JERES BEHOV
Du får muligheden for at få skræddersyet forløbet, så det kommer så tæt på de behov, der gør sig gældende i netop jeres organisation. Sammen med Rongsteds undervisere kan forløbet tematiseres, så deltagerne får mulighed for at gøre sig konkrete erfaringer med teknologiens muligheder i undervisningssammenhænge. Det betyder fx, at direkte praksisanvendelig inspiration og træning ift. præsentationsprogrammer som PowerPoint eller Prezi kan inkorporeres i forløbet. Det betyder også, at fx øvelse og introduktion til meningsfuld anvendelse af tablets - fx iPads - i undervisningen kan integreres som et bestandigt element i forløbet. Du kan med andre ord være med til at sætte dagsordenen, så det passer til netop jer!
Varighed minimum 2 timer